ข่าว นานาชาติ

 • จังหวัดชุงชองนัมโด เกาหลีใต้ มอบโล่ที่ระลึกพิเศษแด่ประธานสมาคมโซคาสากลและภรรยา

  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 อำเภอภูยอ จังหวัดชุงชองนัมโด ประเทศเกาหลีใต้ มอบโล่ที่ระลึกพิเศษ แด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล และคุณคาเนโกะ อิเคดะ เพื่อยกย่องการทำงานของท่านทั้งสองที่ได้ส่งเสริมมนุษยนิยม พิธีมอบจัดขึ้นที่อาคารสำนักพิมพ์เซเคียว ตำบลชินาโนะมาจิ

  อ่านเพิ่มเติม
 • มหานครปูซาน เกาหลีใต้มอบสิทธิพลเมืองกิตติมศักดิ์แด่ประธานสมาคมโซคาสากลและภรรยา

  มหานครปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ – วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เขตยองโด มหานครปูซาน ภูมิภาคยองนัม ได้มอบสิทธิพลเมืองกิตติมศักดิ์แด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล และคุณคาเนโกะ อิเคดะ เพื่อยกย่องการทำงานเพื่อสันติภาพโลก

  อ่านเพิ่มเติม
 • มหานครแทกู เกาหลีใต้ มอบโล่ที่ระลึกพิเศษแด่ประธานสมาคมโซคาสากลและภรรยา

  มหานครแทกู ประเทศเกาหลีใต้ – วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เขตพุก ในมหานครแทกู ภูมิภาคยองนัม มอบโล่ที่ระลึกพิเศษแด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล และคุณคาเนโกะ อิเคดะ เพื่อยกย่องการทำงานเพื่อสันติภาพโลก และการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศเกาหลีกับประเทศญี่ปุ่น

  อ่านเพิ่มเติม

สมาคมโซคา คืออะไร

SGT Member story

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่ใช่เป็นองค์กรของรัฐ (Non Governmental Organization : NGO) ปฏิบัติพุทธศาสนามหายาน ซึ่งเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504

อ่านเพิ่มเติม

ประสบการณ์ สมาชิก

SGT Member story

เมื่อผมไปถึงประเทศจีน ผมรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกลัว เนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างสองประเทศเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

ที่ตั้ง สมาคม

SGT Center

ค้นหาที่ตั้งอาคารสมาคมใกล้พื้นที่ของคุณได้ ที่นี่

ใบสะสมยอด ไดโมขุ

Daimoku

ดาวน์โหลดใบสะสมยอดไดโมขุได้ ที่นี่

หนังสือ ออกใหม่

พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรเป็นพระสูตรที่สำคัญและทรงอิทธิพลที่สุดในบรรดาพระสูตรหรือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ได้รับความเคารพนับถือจากคำสอนมหายานเกือบทุกสาขา

สัทธรรมปุณฑริกสูตร ฉบับภาษาไทย

สมาคมสร้างคุณค่า
ในประเทศไทย