การประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2013

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 สำนักอุทยานการเรียนรู้ ได้จัดงานประชุมวิชาการ Thailand Conference on Reading 2013 เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรักการอ่านหนังสือ ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยมีบรรดานักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วม 200 ท่านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

พิธีเปิดได้จัดขึ้นในเช้าวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 9:00 น. โดยนางสิริกร มณีรินทร์ ประธานอนุกรรมการ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กรรมการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวต้อนรับ ติดตามด้วยการขับร้องเพลงประสานเสียงเพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยคณะนักร้องประสานเสียง “กังสดาล” จากสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ด้วยเพลงประจำอาเซียน “The ASEAN Way” และเพลง “งามไทย” หลังจากนั้นนายทรงศักดิ์ เปรมสุข ประธานกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวรายงาน และนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน ตามลำดับ

ตลอดช่วงสองวันของการประชุมวิชาการนี้ ทางสำนักอุทยานองค์ความรู้ ได้เชิญผู้บรรยายพิเศษที่เป็นทั้งนักวิชาการและนักการศึกษาจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ จากประเทศอาเซียน เช่น ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย พม่า และเวียดนาม มาบรรยายในหัวข้อ เช่น การพัฒนาทักษะและนิสัยการอ่านในช่วงวัยเด็ก คุณภาพของการศึกษา “อุทยานการอ่านสายรุ้ง” ความคิดริเริ่มสู่การกระตุ้นและสร้างสรรค์จินตนาการของเด็ก โครงการส่งเสริมการอ่าน บทบาทของห้องสมุด และการใช้ประโยชน์จากหนังสือและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ โดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษตลอดรายการ

วารสารสู่ความสุข