กำลังใจจากเพื่อนสมาชิกญี่ปุ่น

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 สมาชิกสมาคมโซคาประเทศญี่ปุ่นจากเมืองฟุขุโอกะ เขตจิโรมารุได้ส่งจดหมายแนบโปสเตอร์เพื่อส่งเสริมกำลังใจสมาชิกประเทศไทย และ สมาชิกกลุ่มมิไรบุ ส่งภาพวาดเพื่อให้กำลังใจสมาชิกและประชาชนชาวไทย

วารสารสู่ความสุข