กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันย์

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2554 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยเป็นตัวแทนสมาคมในจังหวัดนนทบุรี ร่วมจัดบูธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

โครงการประชุมเชิงวิชาการมูลนิธิและสมาคมร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

วารสารสู่ความสุข