งานกีฬาประเพณี สามัคคี รวมภาคเหนือ

| สันติภาพ

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554 รวมภาคเหนือจัดงานกีฬาประเพณี สามัคคี รวมภาคเหนือ ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สถิต วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 2,300 คน จัดขึ้น ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วารสารสู่ความสุข