งานประชุมรวมราชพฤกษ์ “ราชพฤกษ์สวมมงกุฎแห่งความสุขด้วยพุทธธรรมเปี่ยมความหวัง”

| พุทธธรรม

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มราชพฤกษ์ ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง จัดงานประชุมรวม ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี โดยแบ่งเป็น 2 รอบ มีผู้เข้าร่วมจากภูมิภาคกรุงเทพและตัวแทนจากต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 715 คน

บรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความสดใสจากการแสดงของคุณแม่กับลูก ต่อด้วยการสนทนาอย่างมีความสุข (Happy Talk) วีดิทัศน์แนะนำกลุ่มราชพฤกษ์ ในหัวข้อ การเป็นคุณแม่ที่ดี ภรรยาที่ดี ลูกสะใภ้ที่ดี ผู้นำที่ดี และมนุษย์ที่ดี ดั่งสัญลักษณ์อันโดดเด่นของกลุ่มราชพฤกษ์ประเทศไทย คือ มงกุฎดอกราชพฤกษ์ 5 ดอก ตามด้วยกิจกรรมแว่นวิเศษที่ทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนตระหนักว่า หาก “ตนเอง” เปลี่ยน “โลก” ก็จะเปลี่ยน  และประสบการณ์การต่อสู้ของสมาชิกในกลุ่มราชพฤกษ์ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตา รวมทั้งมีการกล่าวส่งเสริมกำลังใจจากหัวหน้าฝ่ายผู้ใหญ่หญิง ก่อนจะปิดงานด้วยการขับร้องเพลงฟ้าวันใหม่ เพื่อเปิดชัยชนะครั้งใหม่ไปด้วยกัน

บรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความสดใสจากการแสดงของคุณแม่กับลูก ต่อด้วยการสนทนาอย่างมีความสุข (Happy Talk) วีดิทัศน์แนะนำกลุ่มราชพฤกษ์ ในหัวข้อ การเป็นคุณแม่ที่ดี ภรรยาที่ดี ลูกสะใภ้ที่ดี ผู้นำที่ดี และมนุษย์ที่ดี ดั่งสัญลักษณ์อันโดดเด่นของกลุ่มราชพฤกษ์ประเทศไทย คือ มงกุฎดอกราชพฤกษ์ 5 ดอก ตามด้วยกิจกรรมแว่นวิเศษที่ทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนตระหนักว่า หาก “ตนเอง” เปลี่ยน “โลก” ก็จะเปลี่ยน  และประสบการณ์การต่อสู้ของสมาชิกในกลุ่มราชพฤกษ์ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตา รวมทั้งมีการกล่าวส่งเสริมกำลังใจจากหัวหน้าฝ่ายผู้ใหญ่หญิง ก่อนจะปิดงานด้วยการขับร้องเพลงฟ้าวันใหม่ เพื่อเปิดชัยชนะครั้งใหม่ไปด้วยกัน

บรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความสดใสจากการแสดงของคุณแม่กับลูก ต่อด้วยการสนทนาอย่างมีความสุข (Happy Talk) วีดิทัศน์แนะนำกลุ่มราชพฤกษ์ ในหัวข้อ การเป็นคุณแม่ที่ดี ภรรยาที่ดี ลูกสะใภ้ที่ดี ผู้นำที่ดี และมนุษย์ที่ดี ดั่งสัญลักษณ์อันโดดเด่นของกลุ่มราชพฤกษ์ประเทศไทย คือ มงกุฎดอกราชพฤกษ์ 5 ดอก ตามด้วยกิจกรรมแว่นวิเศษที่ทำให้ผู้เข้าร่วมทุกคนตระหนักว่า หาก “ตนเอง” เปลี่ยน “โลก” ก็จะเปลี่ยน  และประสบการณ์การต่อสู้ของสมาชิกในกลุ่มราชพฤกษ์ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตา รวมทั้งมีการกล่าวส่งเสริมกำลังใจจากหัวหน้าฝ่ายผู้ใหญ่หญิง ก่อนจะปิดงานด้วยการขับร้องเพลงฟ้าวันใหม่ เพื่อเปิดชัยชนะครั้งใหม่ไปด้วยกัน

วารสารสู่ความสุข