จังหวัดชุงชองนัมโด เกาหลีใต้ มอบโล่ที่ระลึกพิเศษแด่ประธานสมาคมโซคาสากลและภรรยา

| นานาชาติ

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 อำเภอภูยอ จังหวัดชุงชองนัมโด ประเทศเกาหลีใต้ มอบโล่ที่ระลึกพิเศษ แด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล และคุณคาเนโกะ อิเคดะ เพื่อยกย่องการทำงานของท่านทั้งสองที่ได้ส่งเสริมมนุษยนิยม พิธีมอบจัดขึ้นที่อาคารสำนักพิมพ์เซเคียว ตำบลชินาโนะมาจิ

คุณเลียงอู นายกเทศมนตรีพูยอ กล่าวยกย่องอาจารย์อิเคดะและคุณคาเนโกะ ว่าเป็นพลเมืองโลก คุณมิโนรุ ฮาราดะ ประธานสมาคมโซคา และคุณเคียวโกะ มัตจึโมโตะ รองหัวหน้าฝ่ายผู้ใหญ่หญิงของสมาคมโซคาสากล เป็นผู้รับมอบโล่ที่ระลึกพิเศษในฐานะตัวแทนของอาจารย์อิเคดะและคุณคาเนโกะ

[คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนเมษายน พ.ศ. 2557]
วารสารสู่ความสุข