ต้นกล้าโซคา ค้นหาอาชีพในฝัน

| การศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ฝ่ายยุวชนหญิง กลุ่มเตรียมอุดมและอุดมศึกษา ร่วมกันจัดงานแนะแนวอาชีพ “ต้นกล้าโซคา ค้นหาอาชีพในฝัน” ณ ห้องแสงทอง สมาคมสร้างคุณค่า สาขาถนนวิทยุ

ภายในงานมีรุ่นพี่จากหลากหลายสาขาอาชีพ มาร่วมกันให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการทำงาน ประสบการณ์ที่ให้รุ่นน้องเลือกที่จะทำงานโดยมีพื้นฐานความศรัทธาเป็นหลัก การค้นหาตัวเอง และท้ายรายการได้จัดแบ่งฐานเพื่อให้รุ่นน้องได้ซักถามตามสายอาชีพที่ตนเองสนใจ พร้อมคู่มือที่มีข้อมูลแบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 125 คน

วารสารสู่ความสุข