บรรยายธรรมโดยคุณทาคะฮิโระ มิซูกามิ

| พุทธธรรม

วันที่ 15 – 16 กันยายน พ.ศ. 2555 คุณทาคะฮิโระ มิซูกามิ ผู้ช่วยแผนกศึกษาธรรมสมาคมโซคา ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อบรรยายธรรมให้แก่ผู้นำ 4 ฝ่าย ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และสาขาธนบุรี

วารสารสู่ความสุข