บรรยายธรรมโดยคุณฮารุโอะ ซูดะ

| พุทธธรรม

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554 คุณฮารุโอะ ซูดะ หัวหน้าแผนกบรรยายธรรมของสมาคมโซคา ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อบรรยายธรรมให้แก่ผู้นำยุวชนชาย – หญิง ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

วารสารสู่ความสุข