บรรยายธรรมโดยคุณทาคาโนริ เอ็นโด

| พุทธธรรม

วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คุณทาคาโนริ เอ็นโด ผู้ช่วยหัวหน้ารวมฝ่ายการศึกษาธรรมสมาคมโซคา ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อบรรยายธรรมให้แก่ผู้นำ 4 ฝ่าย ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และสาขาธนบุรี

วารสารสู่ความสุข