บรรยายธรรมโดยคุณโนบุโอะ ฟุคาเสะ

| พุทธธรรม

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดรายการบรรยายธรรมนิพนธ์ ให้แก่ผู้นำระดับตำบลขึ้นไป 4 ฝ่ายและผู้นำฝ่ายยุวชน โดยคุณโนบุโอะ ฟุคาเสะ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายศึกษาธรรมของเอสจีไอ ณ อาคารสมาคมฯ สาขาธนบุรีและสำนักงานใหญ่

ผู้นำระดับตำบลขึ้นไป 4 ฝ่ายทั้ง 4 รอบ จำนวน 3,671 คน ได้ร่วมกันศึกษาธรรมนิพนธ์ เรื่องการตักเตือนโพธิสัตว์ฮะจิมัน และผู้นำฝ่ายยุวชนและตัวแทนกลุ่มแปล จำนวน 937 คนได้ร่วมกันศึกษาธรรมนิพนธ์ เรื่องการบรรลุพุทธภาวะในชั่วชีวิต นี้ ตอนที่ 6

วารสารสู่ความสุข