บรรยายธรรมโดยคุณโยชิยูกิ นางาโอกะ

| พุทธธรรม

วันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สมาคมฯ จัดรายการบรรยายธรรมนิพนธ์ ให้แก่ผู้นำระดับตำบลขึ้นไป 4 ฝ่ายและผู้นำฝ่ายยุวชน โดยคุณโยชิยูกิ นางาโอกะ ผู้ช่วยแผนกศึกษาธรรมเอสจีไอ ณ อาคารสมาคม สาขาธนบุรี และสำนักงานใหญ่

วารสารสู่ความสุข