บรรยายธรรมโดยคุณโยชิยูกิ นางาโอกะ

| พุทธธรรม

วันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ. 2557 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดรายการบรรยายธรรมนิพนธ์ให้แก่ผู้นำระดับตำบลขึ้นไป 4 ฝ่ายและผู้นำฝ่ายยุวชน โดยคุณโยชิยูกิ นางาโอกะ ผู้ช่วยแผนกศึกษาธรรมเอสจีไอ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 4,523 คน โดยจัดขึ้น ณ อาคารสมาคมฯ สำนักงานใหญ่และสาขาธนบุรี

วารสารสู่ความสุข