บรรยายพิเศษสร้างคุณค่าครั้งที่ 3

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดการบรรยายพิเศษสร้างคุณค่า ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวสู่วัยสูงอายุอย่างสร้างสรรค์” จากหนังสือบทสนทนาเรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดย ดร.ไดซาขุ อิเคดะ ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

ผู้บรรยาย คือ ร.ศ.พ.ญ. รัชนี เซ็นศิริวัฒนา ,ร.ศ.พ.ญ. สุชาดา ศรีทิพยวรรณ และ พ.ญ. วิไล ราตรีสวัสดิ์ มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย 473 ท่านทั้งจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และยังมีสมาชิกใหม่ อีก 72 ท่าน เปิดงานด้วยการแสดงเต้นลีลาศ โดยคุณเล็ก และคุณมัทนา สมาชิกจากกลุ่มอนันตรัตน์ ทั้งการแสดงและการบรรยายสร้างความประทับใจและให้เนื้อหาสาระที่มีคุณค่าแก่ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นอย่างมาก ถึงขนาดที่มีเสียงเรียกร้องให้จัดการบรรยายและการแสดงแบบนี้อีกในปีหน้า

วารสารสู่ความสุข