ประกาศงดรายการประชุมและการซ้อมของกลุ่มกิจกรรม

| ประชาสัมพันธ์

จากการที่สมาคมฯ ได้ติดตามข่าวสถานการณ์การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของผู้ผู้ชุม เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางมาร่วมรายการประชุมและการทำกิจกรรมที่อาคารสมาคมฯ จึงขอประกาศให้สมาชิกทุกท่านทราบและให้ความร่วมมือดังต่อไปนี้

  1. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม ถึง วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม นี้ สมาคมฯ ขอประกาศงดรายการประชุมและการซ้อมของกลุ่มกิจกรรมที่อาคารสมาคมฯ แต่ละสาขา (ติวานนท์, วิทยุ, ธนบุรี, เจริญกรุง) รวมถึงพื้นที่บ้านสมาชิกในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
  2. พิธีสวดมนต์ถวานพระพรฯ 5 ธันวาคม จัดเฉพาะที่อาคารสมาคมฯ สาขาธนบุรีเท่านั้น 1 รอบ เวลา 18:30 น. สำหรับที่สมาคมฯ สำนักงานใหญ่ (ถ.ติวานนท์) และสาขาวิทยุ งดการจัดเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่มีการชุมนุม ขอให้สมาชิกในพื้นที่รวมภาค 1 2 3 4 และ 8 สวดมนต์ที่แต่ละบ้านแทน
  3. ระบบการต่างจังหวัด เคลื่อนไหวกิจกรรมต่าง ๆ ตามปกติ
หากมีข้อสงสัยประการใด ๆ ขอให้สอบถามจากหัวหน้าในระบบการ หรือติดต่อที่อาคารสมาคมฯ ในกรุงเทพฯ ทั้ง 3 แห่ง
  • สมาคมฯ ติวานนท์  โทร. 02-962-5777
  • สมาคมฯ วิทยุ  โทร. 02-252-5528
  • สมาคมฯ ธนบุรี  โทร. 02-877-8166
หมายเหตุ
  1. การรับเงินทำบุญและซื้อเครื่องบูชา หรือกรณีขอยืมโงะฮนซนเพื่อไปใช้ในพิธีต่าง ๆ  สมาคมฯ ทุกแห่งเปิดทำการตามปกติ (ยกเว้นวันที่ 5 ธันวาคม เปิดเฉพาะสาขาวิทยุ)
  2. กรณีถ้ามีงานพิธี (เช่น งานแต่งงานและงานศพ) สามารถดำเนินการจัดตามปกติ และให้พิจารณาความปลอดภัยของการเดินทางของสมาชิกที่จะไปร่วมงานด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม และทางสมาคมฯ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย
ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วารสารสู่ความสุข