ประกาศงดใช้อาคารสมาคมฯ สาขาวิทยุ (มีนาคม 2014)

| ประชาสัมพันธ์

สมาคมฯ ได้ติดตามข่าวสถานการณ์การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของผู้ชุมนุม ซึ่งในขณะนี้ยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยของสมาชิกในบริเวณพื้นที่ใจกลางเมือง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่รวมภาค 2 3 4 สมาคมฯ จึงขอประกาศให้สมาชิกทุกท่านทราบและให้ความร่วมมือดังต่อไปนี้

 1. งดใช้อาคารสมาคมฯ สาขาวิทยุ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 ส่วนอาคารสมาคมฯ สำนักงานใหญ่(ติวานนท์) และสาขาธนบุรีใช้ได้ตามปกติ
 2. รายการสวดมนต์เพื่อชัยชนะ ในวันพุธที่ 5 และ 26 มีนาคม 2557
  • ที่อาคารสมาคมฯ สาขาวิทยุ งดรายการ (สมาชิกรวมภาค 2 3 4 สามารถไปร่วมสวดมนต์ได้ที่สมาคมฯ สาขาธนบุรี)
  • ที่อาคารสมาคมฯ สำนักงานใหญ่และสาขาธนบุรี จัดตามปกติเวลา 10.00 น.
 3. รายการชมวิดีโอคำชี้นำของอาจารย์อิเคดะ ในวันอาทิตย์ที่ 2 (เวลา 10.00 และ 11.00 น.) และวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 (เวลา 19.00 น.)
  • ที่อาคารสมาคมฯ สาขาวิทยุ งดรายการ (สมาชิกรวมภาค 2 3 4 สามารถไปร่วมรายการนี้ได้ที่สมาคมฯ สาขาธนบุรี ตามวัน-เวลา ดังกล่าว)
  • ที่อาคารสมาคมฯ สำนักงานใหญ่ จัดเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.
 4. รายการสวดมนต์รณรงค์เพื่อความเที่ยงธรรมในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 08.00 น.
  • ที่อาคารสมาคมฯ สาขาวิทยุ งดรายการ (สมาชิกรวมภาค 2 3 4 สามารถไปร่วมรายการนี้ได้ที่สมาคมฯ สาขาธนบุรี ตามวัน-เวลา ดังกล่าว)
  • ที่อาคารสมาคมฯ สำนักงานใหญ่ จัดตามเดิม
 5. พิธีมอบโงะฮนซน ที่สมาคมฯ สาขาวิทยุ ย้ายไปจัดรวมกันที่สมาคมฯ สาขาธนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ห้องพระใหญ่ (เริ่มลงทะเบียนผู้รับโงะฮนซน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)

หากมีข้อสงสัยประการใด ขอให้สอบถามจากหัวหน้าในระบบการ หรือติดต่อที่อาคารสมาคมฯ ในกรุงเทพฯ ทั้ง 3 แห่ง ในวัน-เวลา ทำการ

 • สมาคมฯ ติวานนท์  โทร. 02-962-5777
 • สมาคมฯ วิทยุ  โทร. 02-252-5528
 • สมาคมฯ ธนบุรี  โทร. 02-877-8166
หมายเหตุ
 1. การรับเงินทำบุญและซื้อเครื่องบูชา หรือกรณีขอยืมโงะฮนซนเพื่อไปใช้ในพิธีการต่าง ๆ สมาคมฯ ทุกแห่งเปิดทำการตามปกติ
 2. กรณีถ้ามีงานพิธี (เช่น งานแต่งงานและงานศพ) สามารถจัดได้ตามปกติ และให้พิจารณาความปลอดภัยของการเดินทางของสมาชิกที่จะไปร่วมงานด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นไร สมาคมฯ จะแจ้งให้ระบบการทราบโดยเร็ว และขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย
ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วารสารสู่ความสุข