ประกาศงดใช้อาคารสมาคมฯ สาขาวิทยุ 15-19 มกราคม 2557

| ประชาสัมพันธ์

สมาคมฯ ได้ติดตามข่าวสถานการณ์การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของผู้ชุมนุมในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของสมาชิกในบริเวณพื้น ที่ใจกลางเมือง โดยเฉพาะบริเวณพื้น ที่รวมภาค 2 3 4 สมาคมฯ จึงขอประกาศให้สมาชิกทุกท่านทราบและให้ความร่วมมือดังต่อไปนี้

  1. งดใช้อาคารสมาคมฯ สาขาวิทยุตั้งแต่วันพุธที่ 15 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 ส่วนอาคารสมาคมฯ สำนักงานใหญ่(ติวานนท์) และสาขาธนบุรีใช้ได้ตามปกติ
  2. พิธีมอบโงะฮนซนที่สมาคมฯ สาขาวิทยุย้ายไปจัดรวมกันที่สมาคมฯ สาขาธนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ห้องพระใหญ่ (เริ่มลงทะเบียนผู้รับโงะฮนซนตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป)
หากมีข้อสงสัยประการใด ๆ ขอให้สอบถามจากหัวหน้าในระบบการ หรือติดต่อที่อาคารสมาคมฯ ในกรุงเทพฯ ทั้ง 3 แห่ง
  • สมาคมฯ ติวานนท์  โทร. 02-962-5777
  • สมาคมฯ วิทยุ  โทร. 02-252-5528
  • สมาคมฯ ธนบุรี  โทร. 02-877-8166
หมายเหตุ
  1. การรับเงินทำบุญและซื้อเครื่องบูชา หรือกรณีขอยืมโงะฮนซนเพื่อไปใช้ในพิธีต่าง ๆ  สมาคมฯ ทุกแห่งเปิดทำการตามปกติ
  2. กรณีถ้ามีงานพิธี (เช่น งานแต่งงานและงานศพ) สามารถดำเนินการจัดตามปกติ และให้พิจารณาความปลอดภัยของการเดินทางของสมาชิกที่จะไปร่วมงานด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม และสมาคมฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ ที่นี้

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย
ประกาศ ณ วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557

วารสารสู่ความสุข