ประชุมที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่ชาย

| พุทธธรรม

วันที่ 28 สืงหาคม พ.ศ. 2554 ฝ่ายผู้ใหญ่ชายจัดงานประชุมผู้นำระดับหมู่ขึ้นไปที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่ชาย ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาถนนวิทยุ และสาขาธนบุรี

วารสารสู่ความสุข