ประชุมที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่หญิง

| พุทธธรรม

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ฝ่ายผู้ใหญ่หญิงจัดรายการประชุมที่ระลึกวันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่หญิง (10 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ. 2555 ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

รายการแบ่งออกเป็น 3 รอบ

  • รอบที่ 1 รวมภาคกรุงเทพ 1 และรวมภาคกลาง จัดที่ห้องธรรมปิติ สมาคมฯ สำนักงานใหญ่
  • รอบที่ 2 รวมภาคกรุงเทพ 2-3-4-8 จัดที่ห้องพระใหญ่ สมาคมฯ สาขาธนบุรี
  • รอบที่ 3 รวมภาคกรุงเทพ 5-6-7 จัดที่ห้องพระใหญ่ สมาคมฯ สาขาธนบุรี
วารสารสู่ความสุข