ประชุมที่ระลึก 3.16

| พุทธธรรม

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดงานประชุมวันที่ระลึกการเผยแผ่ธรรมไพศาล (3.16) ในโอกาสเข้าสู่ยุคใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก ภายใต้ชื่อหัวข้อ “ยุวชนผู้มีปณิธาน ร่ายรำอย่างองอาจในยุคสมัยใหม่” โดยมีตัวแทนฝ่ายยุวชนเอสจีไอประเทศกัมพูชาและประเทศลาวเข้าร่วมอีกด้วย งานจัดขึ้น ณ ห้องธรรมปีติ สมาคมฯ สำนักงานใหญ่

บรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยสารแสดงความยินดีจากอาจารย์อิเคดะ และวีดีทัศน์รำลึกถึงประวัติศาสตร์วันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1958 หลังจากเป้าหมายการเผยแผ่ธรรมไพศาล 750,000 ครอบครัวบรรลุผลสำเร็จ ยุวชน 6,000 คนมาร่วมประชุมอย่างกระตือรือร้นโดยมีอาจารย์อิเคดะซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายยุวชนในสมัยนั้นรับมอบไม้ผลัดแห่งการเผยแผ่ธรรมไพศาลจากอาจารย์โทดะ ในช่วงของการฉายวีดีทัศน์ชุดนี้จะสลับกับการแสดงของวงชยรพและวงโคเทคิไท ตามด้วยรายการเล่าประสบการณ์ชัยชนะ โดยคุณพัชรินทร์ มหาภัทรเลิศพงศ์ คุณนุ่ย นะวงสา และคุณแดง วิบล ตัวแทนยุวชนจากประเทศไทย ลาว และกัมพูชา ตามลำดับ เป็นชัยชนะที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้ด้วยความศรัทธาที่น่าประทับใจ

จากนั้นจึงเป็นการกล่าวความตั้งใจของหัวหน้าฝ่ายยุวชนชาย-หญิง และการแสดงของกลุ่มโมเดิร์นแดนซ์ที่โลดเต้นไปอย่างปีติยินดี และปิดท้ายรายการด้วยคำปราศรัยของคุณสมศักดิ์ ลิขิตจริยานนท์ ประธานสมาคม และร้องเพลงชิไคโนะคิมิโยะ (ยุวชนกับปณิธานอันสูงส่ง) ร่วมกัน งานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 789 คน

วารสารสู่ความสุข