ประชุมที่ระลึก 5.3 ปี 2019 วันแม่แห่งสมาคมโซคา – วันขึ้นปีใหม่ของสมาคมโซคา

| พุทธธรรม

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดประชุมที่ระลึก 5.3 เนื่องในวันสมาคมโซคาและวันแม่ของสมาคมโซคา ภายใต้คำขวัญ “สตรีคือผู้เปิดประตูสู่ชัยชนะ” ณ ห้องธรรมปีติ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

การประชุมครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง เรื่องราวที่น่าประทับใจ และช่วงเวลาที่อบอุ่นในวันแม่ของสมาคมโซคา สมาชิกฝ่ายผู้ใหญ่หญิงของสมาคมโซคาเป็นดวงตะวันแห่งความหวังที่ส่องประกายสดใสทุกวัน และเป็นผู้เปิดประตูสู่ชัยชนะให้แก่บุคคลในครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหายผู้เป็นที่รัก เป็นการต่อสู้ของคุณแม่ที่แม้จะยากลำบากแต่ก็มั่นคงในความศรัทธาที่บริสุทธิ์  เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการไม่ยอมพ่ายแพ้ แม้ต้องเผชิญกับความยากลำบากใด ๆ 

ผู้เข้าร่วมยังได้รับความประทับใจจากการแสดงของวงโคเทคิไท พร้อมทั้งได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์การต่อสู้อันยอดเยี่ยมของตัวแทนฝ่ายยุวชน อีกทั้งยังมีการร้องเพลงร่วมกันของฝ่ายยุวชนชาย-หญิง ในบทเพลง “ฮะฮะ”(คุณแม่) และกล่าวคำปฏิญาณที่จะสืบทอดภาระหน้าที่การเผยแผ่ธรรมในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าสืบไป

 วันที่ 3 พฤษภาคม วันแห่งจุดเริ่มต้นชั่วนิรันดร์นี้ ฝ่ายยุวชนจะยืนหยัดขึ้นมาในแนวหน้า โดยมีฝ่ายผู้ใหญ่ชายและฝ่ายผู้ใหญ่หญิงทุ่มเทพลังสนับสนุนอย่างเต็มที่ ด้วยปณิธานที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันมุ่งสู่การมีชัยชนะอย่างเด็ดขาดในเป้าหมาย “งานประชุมรวมยุวชน 10,000 คน วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562” “การเสริมสร้างหัวหน้าหมู่ฝ่ายยุวชนชาย-หญิง ให้ครบทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย” และ “การเพิ่มจำนวนยุวชนประเทศไทย 75,000 คน” เพื่อฉลองวาระครบ 90 ปีของสมาคมโซคา

พวกเราสมาชิกสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จะตอบสนองต่อความคาดหวังของอาจารย์อิเคดะ ด้วยการปลุกเร้าหัวใจราชสีห์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และทะยานสู่ชัยชนะตลอดกาลครั้งใหม่อย่างองอาจสง่างาม โดยมีสมาชิกฝ่ายผู้ใหญ่หญิงผู้เปิดประตูสู่ชัยชนะให้แก่ทุกฝ่าย และสมาชิกฝ่ายยุวชนผู้มีความสามารถซึ่งมีพร้อม “มหาปณิธาน” เป็นแนวหน้า จะร่วมออกเดินทางสู่ชัยชนะแห่งความสุขอันยอดเยี่ยมที่ไม่เคยมีมาก่อนไปพร้อมกับอาจารย์อิเคดะอย่างสดใสร่าเริง

วารสารสู่ความสุข