ประชุมที่ระลึก 5.3

| พุทธธรรม

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่หัวหน้าภาคทั่วประเทศ ที่ระลึก 5.3 ภายใต้ชื่องานว่า “พลเมืองโลกแห่งโซคา วิ่งรุดหน้าอย่างทรงพลังด้วยความสามัคคี” เพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันที่ 3 พฤษภาคม ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่อาจารย์อิเคดะเข้ารับตำแหน่งประธานสมาคมโซคาครบ 55 ปี และเพื่อให้ผู้นำแต่ละคนยืนยันอีกครั้งในปณิธานอันยิ่งใหญ่ในยุคใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลกไปพร้อมกับอาจารย์อิเคดะ ณ ห้องธรรมปีติ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

รายการเริ่มต้นด้วยการอ่านสารที่ระลึก 5.3 จากอาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล จากนั้นจึงเป็นการบอกเล่าถึงการมุ่งสู่ศาสนาโลกในยุคสมัยใหม่ของประชาชนที่มีเจตนารมณ์เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล ด้วยความสามัคคีไปพร้อมกับอาจารย์แห่งชีวิต โดยวีดีทัศน์ที่ชื่อว่า ‘5.3 พลเมืองโลกแห่งโซคา’ และตามด้วยการขับขานบทเพลงที่ไพเราะและเต็มไปด้วยพลังแห่งความมีชีวิตชีวาจากคณะนักร้องประสานเสียงยูไม (สมาชิกชาวญี่ปุ่น ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง) ในบทเพลงดั่งดอกไม้บานในท้องทุ่ง (โนนิซาขุฮานะโนโยนิ) และเพลงคุณแม่ (ฮะฮ่ะ) เมื่อการแสดงจบลง เสียงปรบมือแห่งความซาบซึ้งและประทับใจทั่วทั้งห้องก็ดังกึกก้องเป็นเวลายาวนาน จากนั้นเป็นการเล่าประสบการณ์จากตัวแทนกลุ่ม HAPPY VOICE ที่จัดรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นชัยชนะที่สื่อถึงการต่อสู้ด้วยความสามัคคีต่างกายใจเดียวของสมาชิกทั้งสี่ฝ่ายที่ยาวนานถึง 10 ปีเต็ม

ตามด้วยการแสดงชุด ‘โบกสะบัด/ ชัยชนะ/ ทรงพลัง’ ของวงโยธวาทิตชยรพ ในบทเพลงยุวชนกับปณิธานอันสูงส่ง (ชิไคโนะคิมิโยะ) จากนั้นการแสดงที่สอดประสานกันอย่างกลมเกลียวของคณะกายกรรมและวงโยธวาทิตชยรพก็ได้เริ่มต้นขึ้น ในชื่อชุด ‘รุดหน้าด้วยความสามัคคี’ เสียงเพลงที่ปลุกเร้า การแสดงที่เต็มไปด้วยพลังที่เข้มแข็ง ทำให้บรรยากาศในการประชุมนั้นเต็มไปด้วยความหวังและแรงบันดาลใจ เพื่อเรียกร้องให้ทุกคนยืนหยัดลุกขึ้นต่อสู้เพื่อภาระหน้าที่ จากนั้นจึงเป็นการกล่าวความตั้งใจจากหัวหน้าแต่ละฝ่าย และจบการประชุมที่น่าปีติยินดีเช่นนี้ด้วยคำปราศรัยของคุณนวรัตน์ ชิโนมี ผู้อำนวยการสมาคม ที่เรียกร้องให้ทุกคนมุ่งรุดหน้าไปสู่ปี ค.ศ. 2016 ซึ่งเป็นปีที่การเผยแผ่ธรรมไพศาลในประเทศไทยครบ 55 ปี ด้วยชัยชนะของลูกศิษย์ไปพร้อมกับอาจารย์อิเคดะ โดยมีหัวหน้าภาคทั่วประเทศและผู้รับผิดชอบกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม จำนวนทั้งสิ้น 961 คน

วารสารสู่ความสุข