ประชุมที่ระลึก 5.3 ปี 2023

| พุทธธรรม

ฉลองวันที่ระลึก 5.3 ปี 2023 “สร้างความตั้งใจใหม่เพื่อความสุขของทุกคน”

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องธรรมปีติ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดประชุมที่ระลึก ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ผู้นำระดับรวมภาคขึ้นไป ตัวแทนกลุ่มกิจกรรม เจ้าหน้าที่ และนักแสดง จำนวน 565 คน ได้เข้าร่วมประชุมที่ระลึก 5.3 ปี 2023 ภายใต้แนวคิด “สร้างความตั้งใจใหม่เพื่อความสุขของทุกคน”ภายในประชุมมีวิดีทัศน์ 5.3 ประสบการณ์ชัยชนะอันยอดเยี่ยมของฝ่ายผู้ใหญ่หญิงและยุวชนชาย ความตั้งใจจากหัวหน้า 4 ฝ่าย ชุดการแสดงเพลง “Forever sensei” จากวงชยรพ เสียงบรรเลงเปียโนบทเพลง “ฮะฮ่ะ” อันไพเราะ

มาร่วมออกเดินทางด้วยจิตใจที่สดใหม่ ในปีแห่งยุวชนและฉลองชัยชนะไปด้วยกัน !

วารสารสู่ความสุข