ประชุมที่ระลึก 7.11 และ 7.19

| พุทธธรรม

ตลอดเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายยุวชนทั่วประเทศจัดประชุมรวมที่มีชีวิตชีวา และเปี่ยมด้วยกำลังใจจากอาจารย์อิเคดะ ในโอกาสที่ระลึกครบ 68 ปี ของการก่อตั้งฝ่ายยุวชนชายและฝ่ายยุวชนหญิง (ช่วงที่ 1)

โดยมียุวชนและฝ่ายอนาคตออกมาเคลื่อนไหว บุกเบิกยุคใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาลในประเทศไทยมากถึง 4,521 คน จาก 11 ภูมิภาค ยุวชนประเทศไทย ไม่ว่าอยู่ที่ใดในดินแดนนี้ พวกเราจะกอดคอกันอย่างสามัคคีกลมเกลียว ร่าเริงสดใส และชาญฉลาด เดินหน้าด้วยปณิธานที่จะท้าทายตนเองให้มีชัยชนะในทุกเรื่อง เพื่อเขียนบทประพันธ์ใหม่แห่งชัยชนะของการปฏิวัติมนุษย์ มุ่งสู่งานประชุมรวมยุวชน 10,000 คน ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วารสารสู่ความสุข