ประชุมที่ระลึก 8.24

| พุทธธรรม

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ฝ่ายผู้ใหญ่ชายจัดรายการประชุมที่ระลึก 8.24 วันผู้ใหญ่ชาย ครบ 65 ปีการเข้าศรัทธาของอาจารย์อิเคดะ ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

วารสารสู่ความสุข