ประชุมฝึกอบรมฝ่ายผู้ใหญ่หญิงเอสจีไอ กัมพูชา ลาว ไทย

| พุทธธรรม

วันที่ 24-25 ตุลาคม พ.ศ.2558 ฝ่ายผู้ใหญ่หญิงได้จัดประชุมฝึกอบรมผู้ใหญ่หญิงเอสจีไอ กัมพูชา ลาว ไทย ขึ้นที่สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ มีตัวแทนสมาชิกจากกัมพูชา 22 คน และสมาชิกจากลาว 20 คน เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้

เช้าวันที่ 24 พิธีเปิดการฝึกอบรม เป็นการแสดงของวงสันติคีตาที่สร้างบรรยากาศเต็มไปด้วยความสดใส โดยคุณสมศักดิ์ ลิขิตจริยานนท์ ประธาน ให้เกียรติเข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการศึกษาธรรมนิพนธ์ คำชี้นำของอาจารย์อิเคดะ และ ปฎิวัติมนุษย์-ใหม่ ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้และเข้าใจจิตใจของพระนิชิเร็นไดโชนิน และอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน พร้อมทั้งตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในฐานะโพธิสัตว์จากพื้นโลกของทุกคน

ช่วงบ่ายวันที่ 24 การประชุมมิตรภาพกัมพูชา ลาว ไทย ผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากกัมพูชา ลาว และตัวแทนระดับหมู่ขึ้นไปรวมภาคกรุงเทพ 1-8 และกลาง โดยผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,433 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นและมีชีวิตชีวา ด้วยการแสดงของสมาชิกและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวแทนแต่ละประเทศ การแสดงของกลุ่มโมเดิร์นแดนซ์ยุวชนหญิง การแสดงรำวงของสมาชิกกัมพูชา ในเพลง “ธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน” การขับขานบทเพลง“สายน้ำแห่งสันติภาพ” ของสมาชิกลาว และการขับร้องเพลงประสานเสียงของสมาชิกญี่ปุ่น ของสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ในเพลง “ ชิไคโนะคิมิโยะ” และเพลง “เคียวโมะเก็งกิเดะ” (วันสุขใจ) ล้วนทำให้รอยยิ้มของผู้เข้าร่วมส่องประกายสว่างไสวไปทั่วทั้งห้องประชุม ปิดท้ายด้วยคำปราศรัยของหัวหน้าฝ่ายผู้ใหญ่หญิง คุณอุษณีย์ เจริญพิพัฒน์ผล ที่เสนอให้ทุกคนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพี่สาวและน้องสาวของสายเลือดแห่งความศรัทธา และสัญญากันว่าจะก้าวหน้าร่วมกันอย่างองอาจบนเวทีการต่อสู้ของการเผยแผ่ธรรมไพศาลของภูมิภาคเอเซีย งานจบลงด้วยความประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมอย่างมากมาย

และในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ตัวแทนสมาชิกเอสจีไอ กัมพูชา และลาว ได้เข้าร่วมประชุมสนทนาธรรมแลกเปลี่ยน ในพื้นที่ 10 แห่ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,803 คน เป็นสมาชิกใหม่ 260 คน บางคนตัดสินใจขอรับโงะฮนซนทันที สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมได้รับกำลังใจและบังเกิดความตั้งใจใหม่ๆ ที่จะปฏิบัติศรัทธาอย่างเข้มแข็งมากขึ้น

วารสารสู่ความสุข