ประชุมรวมราชพฤกษ์ ปี 2558

| พุทธธรรม

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มราชพฤกษ์ ฝ่ายผู้ใหญ่หญิง จัดงานประชุมรวมราชพฤกษ์ประจำปีภายใต้คำขวัญ “สะสมบันทึกแห่งชัยชนะ ด้วยพุทธธรรมแห่งความหวัง” ณ ห้องพระใหญ่ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาธนบุรี

นอกจากจะได้ศึกษาพุทธธรรมร่วมกันผ่านละครสั้นในหัวข้อ “ชัยชนะสร้างได้ด้วยมือเรา” แล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังเพลงที่สดใสจากมิไรบุกลุ่มยินดี และวงดนตรียูธโปรเจ็คของยุวชนชายหญิง ร่วมทำกิจกรรมบันทึกชัยชนะในชีวิต รับฟังประสบการณ์การต่อสู้อันเข้มข้นที่เต็มเปี่ยมด้วยกำลังใจ และคำปราศรัยจากหัวหน้าฝ่ายผู้ใหญ่หญิง

สมาชิกต่างรู้สึกประทับใจ ยิ้มแย้มอย่างร่าเริงยินดี พร้อมทั้งเกิดความตั้งใจใหม่ที่จะปฏิบัติศรัทธาให้เข้มแข็งยิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อสะสมบันทึกแห่งชัยชนะที่ยอดเยี่ยมด้วยพุทธธรรมแห่งความหวังนี้ให้ได้ โดยในงานนี้มีผู้เข้าร่วมจากรวมภาคกรุงเทพ 1-8 รวมภาคกลาง และตัวแทนผู้รับผิดชอบจากรวมภาคเหนือ อีสาน และตะวันออก รวมทั้งสิ้น 497 คน

วารสารสู่ความสุข