ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กระทรวงสาธารณสุขจัดงานประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2556 โดยมีนักร้องประสานเสียงกลุ่มกังสดาล สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ได้รับเชิญร่วมแสดงในงานดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

วารสารสู่ความสุข