ประมูลภาพวาดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนเพลินพัฒนาจัดกิจกรรมประมูลภาพวาดนักเรียนชั้นอนุบาล เพื่อมอบเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิ ผ่านทางสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย ณ ลานหูกระจง โรงเรียนเพลินพัฒนา

วารสารสู่ความสุข