ผู้นำเอสจีไอเยือนประเทศไทย

| พุทธธรรม

วันที่ 25 – 26 เมษายน พ.ศ. 2555 ผู้นำระดับสูงของเอสจีไอ นำโดยคุณโยชิทากะ โอบะ ผู้อำนวยการเอสจีไอและคณะ เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อส่งเสริมกำลังใจแก่สมาชิก ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และสาขาธนบุรี

รายการจัดที่อาคารสมาคมฯ สำนักงานใหญ่และสาขาธนบุรี ภายในรายการประชุมระดับเขตขึ้นไป 4 ฝ่ายคุณยูมิโกะ คาซานุกิ หัวหน้าฝ่ายสตรีเอเซีย ได้อ่านสารเพื่อเฉลิมฉลอง 5.3 จาก ดร.ไดซาขุ อิเคดะ และภริยา จากนั้นคุณคาโยโกะ อาซาโนะ หัวหน้าฝ่ายสตรีเอสจีไอ ได้กล่าวปราศรัยเพื่อให้กำลังใจสมาชิกประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป โดยมีประธานสมาคมฯ และหัวหน้าฝ่ายผู้ใหญ่หญิงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นศูนย์กลาง

คุณโยชิทากะ โอบะ ผู้อำนวยการเอสจีไอได้ให้คำชี้นำที่สำคัญยิ่งเพื่อให้สมาชิกทุกคนเดินบนเส้นทางแห่งอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสอง

นอกจากนี้ยังมีรายการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อส่งเสริมกำลังใจให้แก่สมาชิกกลุ่มกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย