ผู้อำนวยการสถาบันโทดะฯ ร่วมประชุมสมาคมวิจัยสันติภาพเอเชีย-แปซิฟิก

| นานาชาติ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – คุณโอลิเวียร์ เออร์เบน ผู้อำนวยการสถาบันโทดะเพื่อการวิจัยด้านสันติภาพและนโยบายระดับโลก (Toda Institute for Global Peace and Policy Research) ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายของสมาคมโซคาสากล เดินทางมาร่วมการประชุมของสมาคมวิจัยสันติภาพเอเชีย-แปซิฟิก (APPRA) ประจำปี ค.ศ. 2013 ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วม

การจัดประชุมจัดขึ้นที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ พาร์ค กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ดร.เออร์เบน ได้นำเสนอรายงานวิจัยในหัวข้อ “การสร้างสรรค์อันปราศจากความรุนแรง : ทางเลือกด้านดนตรีและศิลปะแทนความรุนแรง (Nonviolent Creativity : Musical and Artistic Alternatives to Violence)”

[คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557]
วารสารสู่ความสุข