ผู้แทนเอสจีไอสนทนากับอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

| ประชาสัมพันธ์

ช่วงบ่ายวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 ผู้แทนเอสจีไอได้เข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์ นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ และ ดร. ปิยพงษ์ สุเมตติกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยโซคากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันมาตลอด โดยจะครบ 40 ปีในปีหน้านี้

ในโอกาสนี้ คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ รองประธานเอสจีไอ ได้เล่าถึงความก่้าวหน้าของมหาวิทยาลัยโซคา เช่น มีการก่อตั้งคณะพยาบาลเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว และฤดูใบไม้ผลิปีนี้ก็จะเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ของคณะศิลปศาสตร์นานาชาติ เป็นต้น

ศาสตราจารย์ นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล ผู้เคยต้อนรับ ดร. ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากลในโอกาสที่มาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ค.ศ. 1988 กล่าวว่า “อยากจะสานต่อและพัฒนาการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยโซคา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผู้ก่อตั้งเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ ผู้อุทิศตนเพื่อสันติภาพโลก”

[คัดลอกจากข่าวพิเศษ วารสารสร้างคุณค่า เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557]
วารสารสู่ความสุข