ฝึกอบรมผู้รับผิดชอบกลุ่มพลูลาย

| พุทธธรรม

วันที่ 10 – 11 กันยายน พ.ศ. 2554 กลุ่มพลูลายจัดรายการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบพลูลายประจำปี พ.ศ. 2554 ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สาขาตะวันออก

ภายในรายการมีการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้ท่าทีจิตใจแห่งอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสอง ศึกษาธรรมนิพนธ์ คำชี้นำอาจารย์ และกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีต่างกายใจเดียว

วารสารสู่ความสุข