ฝึกอบรมผู้ใหญ่ชายเอสจีไอกัมพูชา ลาว ไทย

| พุทธธรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2559 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดรายการประชุมฝึกอบรมผู้ใหญ่ชายเอสจีไอกัมพูชา ลาว ไทย ณ สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่ และแต่ละพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในช่วงเช้าเป็นรายการฝึกอบรมกลุ่มตัวแทนจาก 3 ประเทศ ช่วงบ่าย เป็นรายการประชุมที่ระลึก 3.5 วันก่อตั้งฝ่ายผู้ใหญ่ชายครบ 50 ปี และประชุมมิตรภาพเอสจีไอกัมพูชา ลาว ไทย ซึ่งมีตัวแทนผู้ใหญ่ชายจากทั่วประเทศและยุวชนชายเข้าร่วมทั้งสิ้น 1,033 คน วันที่ 6 มีนาคม 2559 จัดรายการประชุมแลกเปลี่ยนฝ่ายผู้ใหญ่ชายและยุวชนชายกับสมาชิกเอสจีไอกัมพูชาและลาว ในแต่ละพื้นที่ของรวมภาคกรุงเทพ 1-8

วารสารสู่ความสุข