ฝึกอบรมยุวชนเอสจีไอ กัมพูชา-ลาว-ไทย

| พุทธธรรม

วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดงานฝึกอบรมยุวชนเอสจีไอ กัมพูชา-ลาว-ไทย โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกจากประเทศกัมพูชา 17 ท่าน ประเทศลาว 19 ท่าน และตัวแทนฝ่ายยุวชนประเทศไทย 20 ท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้มีขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้นำให้เป็นผู้สืบทอดที่มีความสามารถ และมีเจตนารมณ์เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล พิธีเปิดมีขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 28 มีนาคม ที่สมาคมฯ สำนักงานใหญ่ อาจารย์อิเคดะได้กรุณาส่งสารแสดงความยินดี โดยส่งมอบภาระหน้าที่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาลในศตวรรษที่ 21 ให้กับยุวชนทุกท่าน และกล่าวถึงแนวทางที่จะทำให้ ‘การพัฒนาอันทรงพลังในยุคใหม่ของการเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลก’ ประสบผลสำเร็จได้นั้นเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรก และในทำนองเดียวกัน ‘สันติภาพโลก’ เริ่มต้นจากการลงมือกระทำในเวลานี้ ในชุมชนที่เราอาศัยอยู่

หลังจากนั้นเป็นการรายงานความเคลื่อนไหวกิจกรรมในแต่ละประเทศ โดยผู้นำยุวชนประเทศกัมพูชาและลาว แล้วจึงเข้าสู่การศึกษาธรรมนิพนธ์เรื่อง การบรรลุพุทธภาวะในชั่วชีวิตนี้ และถาม-ตอบ จากนั้นในช่วงบ่าย ร่วมกันศึกษาบทประพันธ์ปฏิวัติมนุษย์-ใหม่ ตอน การปกป้องสุดชีวิต ตามด้วยการสนทนาแลกเปลี่ยนแต่ละฝ่าย และเนื่องจากการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนที่มีความสำคัญสำหรับยุวชนทั่วโลก นั่นคือวันที่ระลึกการเผยแผ่ธรรมไพศาล (3.16) ในโอกาสนี้ยุวชนจากประเทศกัมพูชา-ลาว-ไทย ร่วมใจกันรำลึกถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้ของอาจารย์และร่วมกันตั้งปณิธานอันยิ่งใหญ่เพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล

วารสารสู่ความสุข