พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารสมาคมฯ สาขาเชียงใหม่

| ประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจัดพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างอาคารสมาคมฯ สาขาเชียงใหม่ ระหว่าง สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย กับ บริษัท ฐานวิศวกรรมและธุรกิจ จำกัด ณ ห้องสมัช สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย สำนักงานใหญ่

SGT Chiang Mai Contract
วารสารสู่ความสุข