พิธีสวดมนต์ที่ระลึกแด่อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ

| พุทธธรรม

พิธีสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ

ในนามของสมาชิกสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยทุกคน ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ อาจารย์ผู้มีพระคุณของพวกเรา

พิธีฯ จัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จำนวน 24 แห่ง ทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 17,310 คน สมาชิกสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยได้ร่วมกันสวดมนต์อธิษฐานด้วยความสำนึกในพระคุณของอาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ ผู้วางรากฐานการเผยแผ่ธรรมไพศาลในประเทศไทยและทั่วโลก และตั้งปณิธานเพื่อการเผยแผ่ธรรมไพศาล เป็นการตอบแทนพระคุณของอาจารย์

ภายในรายการมีการรับชมวิดีทัศน์แจ้งข่าวการถึงแก่อนิจกรรมของอาจารย์อิเคดะ โดยคุณฮิโรมาสะ อิเคดะ รองประธานอาวุโสสมาคมโซคา และคุณมิโนรุ ฮาราดะ ประธานสมาคมโซคา มีการถ่ายทอดคำปราศรัยของคุณคิมิโกะ นางาอิชิ หัวหน้าฝ่ายสตรีสมาคมโซคา โดยตัวแทนฝ่ายผู้ใหญ่หญิง และถ่ายทอดคำปราศรัยของคุณมิโนรุ ฮาราดะ ประธานสมาคมโซคา โดยตัวแทนฝ่ายผู้ใหญ่ชาย และกล่าวไว้อาลัย โดยตัวแทนฝ่ายยุวชน

ในฐานะลูกศิษย์ที่ได้รับการอบรมจากอาจารย์มาเป็นเวลายาวนาน พวกเราสมาชิกประเทศไทยจะยืนหยัดด้วยความศรัทธาที่เข้มแข็ง จะมุ่งหน้าสู่การเผยแผ่ธรรมไพศาลทั่วโลกต่อไปให้สำเร็จ ด้วยปณิธานเดียวกับอาจารย์ ด้วยความสามัคคีแห่งต่างกายใจเดียว จะสร้างระบบการของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง จะสร้างอบรมผู้มีความสามารถที่มีหัวใจราชสีห์ จะสร้างกระแสธารแห่งชัยชนะของหมู่มวลประชาชน ให้สมกับที่พวกเราได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์อิเคดะตลอดมา

วารสารสู่ความสุข