พิธีสวดมนต์วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562

| พุทธธรรม

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดประชุมสวดมนต์วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานใหญ่และอาคารสมาคมฯ สาขาต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งอาคารส่วนบุคคลและสถานที่ประชุมต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 218 แห่ง โดยมีเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศพร้อมใจกันเดินทางไปร่วมพิธีสวดมนต์ดังกล่าวตามกำหนดการของแต่ละสถานที่ รวมทั้งสิ้น 16,694 คน

วารสารสู่ความสุข