พิธีส่งมอบและเปิดนิทรรศการถาวร “ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก”

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยได้รับเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นผู้ร่วมจัดและสนับสนุนพิธีส่งมอบและเปิดนิทรรศการถาวร “ปฏิบัติการถ้ำหลวง : วาระแห่งโลก” ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดพระธาตุดอยเวา ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

นิทรรศการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของสังคมไทยในเรื่องน้ำใจไมตรี ความมีวินัย จิตอาสา และความสามัคคี อันก่อให้เกิดบรรยากาศความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน และความช่วยเหลือจากทั่วโลก ตลอดจนได้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการที่นำเสนอเรื่องราวการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ตามลำดับเหตุการณ์สำคัญ มีการจัดโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสและเรียนรู้ และยังมีผู้ประสบภัย 13 ท่าน คือทีมหมูป่าอะคาเดมีมาร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการด้วย

วารสารสู่ความสุข