พิธีเปิดการก่อสร้างอาคารสมาคมฯ สาขานครราชสีมา

| พุทธธรรม

วันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดพิธีเปิดการก่อสร้างอาคารสมาคมฯ สาขานครราชสีมา จำนวน 11 รอบ โดยมีผู้เข้าร่วมจากแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 2 หมื่นคน

ในพิธีรอบแรกได้รับเกียรติจากคุณแหลมทอง วัฒนา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลโคกสูง เข้าร่วมด้วย โดยที่ดินที่จะก่อสร้างอาคารสมาคมฯ ในพื้นที่ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 2 ไร่ 86 ตารางวา

วารสารสู่ความสุข