มหานครปูซาน เกาหลีใต้มอบสิทธิพลเมืองกิตติมศักดิ์แด่ประธานสมาคมโซคาสากลและภรรยา

| นานาชาติ

มหานครปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ – วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เขตยองโด มหานครปูซาน ภูมิภาคยองนัม ได้มอบสิทธิพลเมืองกิตติมศักดิ์แด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล และคุณคาเนโกะ อิเคดะ เพื่อยกย่องการทำงานเพื่อสันติภาพโลก

[คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนเมษายน พ.ศ. 2557]
วารสารสู่ความสุข