มหานครแทกู เกาหลีใต้ มอบโล่ที่ระลึกพิเศษแด่ประธานสมาคมโซคาสากลและภรรยา

| นานาชาติ

มหานครแทกู ประเทศเกาหลีใต้ – วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เขตพุก ในมหานครแทกู ภูมิภาคยองนัม มอบโล่ที่ระลึกพิเศษแด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล และคุณคาเนโกะ อิเคดะ เพื่อยกย่องการทำงานเพื่อสันติภาพโลก และการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศเกาหลีกับประเทศญี่ปุ่น

[คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนเมษายน พ.ศ. 2557]
วารสารสู่ความสุข