มหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศเทียนจินมอบตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์แด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล

| นานาชาติ

เทียนจิน ประเทศจีน : วันที่ 16 พฤษภาคม มหาวิทยาลัยการศึกษาต่างประเทศเทียนจิน ได้มอบตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์แด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล เพื่อยกย่องต่อการทำงานเพื่อสันติภาพและการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น พิธีมอบครั้งนี้มีคุณโยชิฮิซะ บาบะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยโซคา เป็นผู้รับมอบในฐานะตัวแทนของอาจารย์อิเคดะซึ่งได้มอบบทกลอนภาษาจีนเป็นการขอบคุณ

20140516 [คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557]
วารสารสู่ความสุข