มหาวิทยาลัยควาซูลู-นะตาล มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ประธานสมาคมโซคาสากล

| นานาชาติ

วันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 2013 มหาวิทยาลัยควาซูลู-นะตาล ในเมืองเฟียเตอร์มาริตสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสังคมศาสตร์แด่อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ เพื่อเป็นการยกย่องต่อการอุทิศตนเพื่อสันติภาพด้วยการส่งเสริมการพูดคุยสนทนา โดยรองประธานสมาคมโซคาสากล คุณฮิโรมาสะ อิเคดะ เป็นผู้รับมอบปริญญาในนามของอาจารย์อิเคดะ และได้กล่าวปราศรัย

20130422
วารสารสู่ความสุข