มหาวิทยาลัยวิศวกรรมแห่งชาติเปรูมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล

| นานาชาติ

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น : วันที่ 22 พฤษภาคม มหาวิทยาลัยวิศวกรรมแห่งชาติเปรู ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล เพื่อยกย่องต่อการส่งเสริมสันติภาพ วัฒนธรรม และการศึกษา นับเป็นเกียรติคุณทางการศึกษาลำดับที่ 350 ของอาจารย์อิเคดะ นอกจากนี้ ท่านยังได้รับรางวัล “ดวงประทีปแห่งฮาบิช” อันเป็นรางวัลที่ตั้งตามชื่อของคุณเอ็ดเวิร์ด แยน ฮาบิช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย พิธีมอบจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยโซคา โดยมีคุณออเรลีโอ พาดิลล่า รีออส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม อาจารย์อิเคดะได้มอบสารตอบขอบคุณมาในโอกาสนี้ด้วย

[คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557]
วารสารสู่ความสุข