มหาวิทยาลัยอเมซอนเนียนแห่งพอนโดมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ประธานสมาคมโซคาสากล

| นานาชาติ

ประเทศโบลิเวีย : มหาวิทยาลัยอเมซอนเนียนแห่งพอนโด มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แรกแก่อาจารย์ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล เพื่อยกย่องการอุทิศตนเพื่อสันติภาพ วัฒนธรรม และการศึกษา พิธีมอบซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมเอสจีไอ-โบลิเวีย ที่ซานตาครูซ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ โดยมีคุณโยชิทากะ โอบะ ผู้อำนวยการสมาคมโซคาสากล เป็นผู้รับปริญญาในนามของอาจารย์อิเคดะ จากอธิการบดีลุดวิก อาร์เซียนากา แบพติสตา

[คัดลอกจากข่าวนานาชาติ วารสารสร้างคุณค่า เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556]
วารสารสู่ความสุข