มหาวิทยาลัยแห่งชาติบาทาน เพนินซูลา มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่อาจารย์อิเคดะ

| นานาชาติ

วันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2012 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติบาทาน เพนินซูลา มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขามนุษย์ศาสตร์ ให้แก่อาจารย์อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล เพื่อยกย่องต่อการอุทิศตนให้กับสันติภาพและการศึกษา ในการนี้อาจารย์อิเคดะได้ส่งสารตอบรับโดยมีคุณฮิเดโมโตะ ยามาโมโตะ ประธานมหาวิทยาลัยโซคาเป็นผู้อ่านสารและรับมอบรางวัลดังกล่าวในนามของประธานสมาคมโซคาสากล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติบาทาน เพนินซูลา (คนที่ 6 จากซ้าย) มอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขามนุษย์ศาสตร์แก่อาจารย์อิเคดะ รับมอบโดยคุณฮิเดโอะ ประธานมหาวิทยาลัยโซคา (คนที่ 6 จากขวา)

วารสารสู่ความสุข