มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยเข้าพบนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลจำนวน 1,169,409 บาท ณ ห้องรับรอง ชั้น 23 กระทรวงวัฒนธรรม

วารสารสู่ความสุข