มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

| กิจกรรมเพื่อสังคม

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 คุณนวรัตน์ ชิโนมี นายกสมาคมฯ และคุณอุษณีย์ เจริญพิพัฒน์ผล หัวหน้าฝ่ายผู้ใหญ่หญิง พร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายยุวชน เข้าพบนายขคนาถ อธิการี (Mr. Khaga Nath Adhikari) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย เพื่อมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ซึ่งเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา

นับว่าเป็นภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 80 ปี นายขคนาถ อธิการี ได้กล่าวขอบคุณต่อสมาชิกทั้งหลายที่ห่วงใยต่อความยากลำบากของเพื่อนมนุษย์และร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือ เพราะทั้งชาวไทยและเนปาลนั้นมีความสัมพันธ์อันดี โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ เปิดให้สมาชิกที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ในวันเดียวกันที่กระทรวงวัฒนธรรม คุณสมศักดิ์ ลิขิตจริยานนท์ ประธานสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณคะซุฮิโกะ บันโนะ รองประธานฯ เป็นตัวแทนของสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย เข้าร่วมปรึกษาหารือและแถลงข่าวจัดงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการจัดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม โดยนายวีระ กล่าวว่า ทางกระทรวงวัฒนธรรมจะจัดงานช่วยเหลือภายใต้ชื่องานว่า “เช็ดน้ำตา หลั่งน้ำใจ ให้เนปาล” นอกจากนี้จะมีกิจกรรมระดมทุน อาทิ จัดคอนเสิร์ต ศิลปินไทยรวมใจช่วยผู้ประสบภัยเนปาล ในวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีกลุ่มกิจกรรมของสมาคมฯ เข้าร่วมในการแสดงด้วย

วารสารสู่ความสุข